Menu voor verandering

Menu voor Verandering

“Een goed diner kenmerkt zich door een goede opbouw van verschillende gangen…”

tn_Menu-opzet-voorpaginaHet Menu voor Verandering is een door Xellens ontwikkelde methodiek om cultuurverandering binnen organisaties te laten beklijven. Het Menu voor Verandering zorgt ervoor dat de beoogde ontwikkelingen gezaaid worden op een vruchtbare bodem, die gericht is op groei. Klantbeleving is hierbij de basis onder de gangen van dit op maat samen te stellen Menu. Alle aangeboden gangen of stappen hebben voor de betrokkenen een ervarings- en belevingsaspect. Een gevoel is onthoudbaar en makkelijker in de praktijk op te roepen, dus door iets te doen, voel je wat het betekent. En uiteraard geldt voor dit Menu: “Wat lekker is, dat smaakt naar meer”.

De amuse: Zeg eens JA! kick-off

Om deelnemers bewust te maken van hun mogelijkheden, bieden wij hen de kans om beter ‘onthoudbaar’ te zijn voor collegae en klanten. De effecten van onderstaande onderdelen zijn meetbaar in externe klantbeleving en externe loyaliteit (klanttevredenheidsonderzoek) en in interne medewerkertevredenheid (loyaliteit en trots op eigen werkomgeving).
Vanuit een ‘Zeg eens JA!’ kick-off wordt de kracht van positiviteit voelbaar gemaakt aan deelnemers. Tijdens deze kick-off wordt ingegaan op de kracht van samenwerking en de kracht van positieve eigen inbreng.

Het voorgerecht: WIJ zeggen JA! groepstrainingen

In deze gang wordt in een aantal groepstrainingen van telkens een dagdeel ingegaan op denk- en gedrags-stijlen met behulp van verschillende gedrags- en communicatiemodellen. In deze training wordt theorie & theater gecombineerd aangeboden. Trainingen worden op maat gemaakt aan de hand van start-niveau van de groepen en de beoogde ontwikkelingen. Het is van belang dat er veiligheid en intimiteit ontstaat in de groepen.
Met behulp van een eenvoudig te bevatten en toe te passen model, maken we deelnemers bewust van eigen gedrag- en denkstijlen. Dit doen we door middel van een spel waarin veel zelfreflectie tot stand komt. Tevens ervaren deelnemers de effecten van verschillende communicatiestijlen bij verschillende profielen.
Het resultaat van de trainingen is dat deelnemers zich bewuster zijn van de eigen stijl maar deze ook makkelijker bij anderen kunnen herkennen en daar adequater op reageren of inspelen.

De bijgerechten: IK zeg JA! individuele coaching & WIJ zeggen JA! teamcoaching

Zeg eens JA tegen nieuw gedrag! Coachen is een resultaatgerichte begeleidingsmethode van leren, waarbij het eigenaarschap altijd bij het individu of het team ligt. Wij coachen functiegericht, dus vindt het coachen binnen een bepaalde organisatiecontext plaats. Coachen gaat over leren, in je kracht komen te staan en je talenten verder optimaliseren. Doordat de coachée eigenaar is van zijn eigen leerproces en daar JA tegen zegt, gaan wij ervan uit dat de coachée het vermogen heeft om succesvol gedrag te vertonen. JA ik kan het! Succesvol gedrag ontwikkelen kun je ook beschrijven als competentie ontwikkeling. Aan de hand van de gewenste ontwikkeling (het coachingsdoel) op bepaalde competenties kan er resultaatgericht gecoached worden.

Zeg eens Ja tegen het nieuwe teamgedrag! Teamcoachen is het stimuleren van het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor teamontwikkeling en het resultaat ervan.
Gezamenlijk JA zeggen tegen leren en succesvoller gedrag. Door de onderlinge dynamiek te benoemen en in te zetten leert het team met en van elkaar. De groep wordt zich bewust van nieuwe mogelijkheden. Het vertonen van succesvol gedrag heeft een sneeuwbal effect zowel binnen als buiten het team en zal tot meer succes leiden. Teamcoachen levert energie en synergie op 1 + 1 = 3. Hebben jullie al JA gezegd?!
Het Hoofdgerecht: Synergiespel© maakt samenwerking inzichtelijk

De basis van wederzijds begrip en het besef van de mogelijkheden in communicatie, maakt het spelen van het Synergiespel een interessant evenement.
Dankzij de gecreëerde veiligheid en openheid tussen de deelnemers na de groepstrainingen van het Voorgerecht, kan dit spel gespeeld worden. Er is geen goed of fout, er is sprake van inzicht in interne samenwerkingstromen binnen de organisatie (verschillende afdelingen).
Klik hier voor meer informatie over het Synergiespel© .
Het dessert: JA(ar)-evenement

Een goed diner dient goed te worden afgesloten, met een luchtig doch krachtig toetje. Wij organiseren een kick-down of afsluitend evenement om uw organisatieverandering feestelijk af te ronden. We vieren daarmee de nieuwe manier van werken, de nieuwe processen en de veranderende organisatiecultuur. Compleet, op maat en volledig verzorgd met onder andere mogelijkheden als regietheater, razende reporters, JA-artiesten, live JA! Journaal en meer.

Ook trek gekregen? Bel voor een ‘Menu voor Verandering’
Bel op 035-6775314 of mail ons!