Synergiespel

Synergie: 1 + 1 = minstens 3

Synergiespel© maakt samenwerking inzichtelijk

Ik doe altijd alles voor een ander, maar nooit doet iemand iets voor mij!
De basis van wederzijds begrip en het besef van de mogelijkheden in communicatie, maakt het spelen van het Synergiespel een interessant project. Dankzij de gecreëerde veiligheid en openheid tussen de deelnemers na de groepstrainingen van het Voorgerecht, kan dit spel gespeeld worden. Er is geen goed of fout, er is sprake van inzicht in interne samenwerkingstromen binnen de organisatie (verschillende afdelingen).

Basis en start

Leidend is de basisgedachte dat alle samenwerking op den duur klantbeleving positief beïnvloedt. De klant gaat de synergie te voelen. Dit houdt in dat ten tijde van het Synergie spel bij elke klantcontact, elke interactie om respons kan worden gevraagd aan de klant en/ of aan de betrokken medewerker. Op deze wijze ontstaat inzicht in de klantbeleving bij de veranderende dienstverlening en kan een directe link worden gelegd tussen de interne veranderingen van de organisatie en de mate van waardering door haar klanten.

Uitgangspunten en nulmeting

Op basis van de eigen werkprocessen bepaalt het MT, onder begeleiding van onze spelleider de gewenste synergie (informatie stromen, procesgangen etc). Met deze ultieme gewenste synergetische samenwerking, wordt de eerste fase van het spel gespeeld. Ieder MT lid introduceert het spel aan het eigen team, ondersteund door de spelleider. De eerste fase van het spel betreft de Nul-meting; het maakt de bestaande stromen transparant en zal soms onverwachte synergie laten zien.

Ronde 1, 2 en 3

Met deze ultieme gewenste synergetische samenwerking, wordt de eerste fase van het spel gespeeld. Ieder MT lid introduceert het spel aan het eigen team, ondersteund door de spelleider. Het materiaal wordt per afdeling verstrekt en het gebruik ervan uitgelegd. Het Synergiespel is een team-spel waarbij ieder teamlid eigen verantwoordelijkheid draagt binnen het eigen team. Na de eerste maand van het spel worden de nul-metingen verzameld, in rapport aangeboden aan het MT en vervolgens in bulletin aan alle medewerkers van de afdelingen getoond. In de tweede en derde maand wordt het spel doorgespeeld waarbij er vanuit de spelgedachte en bijbehorende beloning per afdeling gezocht gaat worden naar echte Synergie.

Het Synergiespel© gaat gewoon door…

Echte Synergie bestaat uit interactie en samenwerking waar de klant daadwerkelijk iets van voelt en echt mee geholpen is. Na afloop van het spel gaat de Synergie door; het spel is een middel om de onderlinge uitwisseling en samenwerking inzichtelijk te maken.
De aspecten ‘klantbeleving’ en ‘klantgerichtheid’ staan in alle fases centraal en worden ‘voelbaar’.