Cultuurverandering

Menu voor Verandering; kookt u even mee? 

Een goed diner kenmerkt zich door een goede opbouw van verschillende gangen. Het Menu voor Verandering is een door Xellens ontwikkelde methodiek om cultuurverandering binnen organisaties te laten beklijven. Het Menu zorgt voor een vruchtbare bodem waarop veranderingen gezaaid kunnen worden. Klantbeleving is de basis onder de gangen van dit op maat samen te stellen Menu. Uiteraard geldt voor dit Menu: “Wat lekker is, smaakt naar meer”. Kies uit het keuze-menu en stel zo een eigen programma samen.

Amuse: krachtig voorproefje
Een Zeg eens JA! kick-off is een lekkere starter. Om deelnemers bewust te maken van hun mogelijkheden, bieden wij hen de kans om beter ‘onthoudbaar’ te zijn voor collegae en klanten. De effecten van onderstaande onderdelen zijn meetbaar in klantbeleving en loyaliteit (klanttevredenheidsonderzoek) en in medewerkertevredenheid (loyaliteit en trots op eigen werkomgeving). Vanuit een ‘Zeg eens JA!’ kick-off wordt de kracht van positiviteit voelbaar gemaakt aan deelnemers. Tijdens deze kick-off wordt ingegaan op de kracht van samenwerking en de kracht van positieve eigen inbreng.

Voorgerecht: groepstrainingen
In deze gang wordt in een aantal groepstrainingen van telkens een dag of dagdeel ingegaan op denk- en gedragsstijlen met behulp van verschillende modellen. In deze trainingen worden theorie & theater gecombineerd aangeboden. Trainingen worden op maat gemaakt aan de hand van het start-niveau van de groepen en de beoogde ontwikkelingen. Het is van belang dat er veiligheid en intimiteit ontstaat in de groepen.

Met behulp van een eenvoudig te bevatten en toe te passen modellen, maken we deelnemers bewust van eigen gedrag- en denkstijlen. Dit doen we door middel van interactieve spelvormen waarin veel zelfreflectie tot stand komt. Tevens ervaren deelnemers de effecten van verschillende communicatiestijlen bij verschillende profielen. Het resultaat van de trainingen is dat deelnemers zich bewuster zijn van de eigen stijl maar deze ook makkelijker bij anderen kunnen herkennen. Om er vervolgens adequater op te reageren of in te spelen.

Een Hoofdgerecht: Synergiespel©
Maak samenwerking inzichtelijk. De basis van wederzijds begrip en het besef van de mogelijkheden in communicatie, maakt het spelen van het Synergiespel een interessant evenement. Dankzij de gecreëerde veiligheid en openheid tussen de deelnemers na de groepstrainingen van het Voorgerecht, kan dit spel gespeeld worden. Er is geen goed of fout, er is sprake van inzicht in interne samenwerkingstromen binnen de organisatie (verschillende afdelingen). > lees meer

Bijgerechten: individuele coaching & teamcoaching

Zeg eens JA tegen nieuw gedrag! Coachen is een resultaatgerichte begeleidingsmethode van leren, waarbij het eigenaarschap altijd bij het individu of het team ligt. Wij coachen functiegericht, dus vindt het coachen binnen een bepaalde organisatiecontext plaats. Coachen gaat over leren, in je kracht komen te staan en je talenten verder optimaliseren. Doordat de coachée eigenaar is van zijn eigen leerproces en daar JA tegen zegt, gaan wij ervan uit dat de coachée het vermogen heeft om succesvol gedrag te vertonen. Succesvol gedrag ontwikkelen kan je ook beschrijven als competentie ontwikkeling. Aan de hand van de gewenste ontwikkeling (het coachingsdoel) op bepaalde competenties kan er resultaatgericht gecoached worden.
Zeg Ja tegen nieuw teamgedrag. Teamcoachen is het stimuleren van het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor teamontwikkeling en het resultaat ervan.
Gezamenlijk JA zeggen tegen leren en succesvoller gedrag. Door de onderlinge dynamiek te benoemen en in te zetten, leert het team met en van elkaar. De groep wordt zich bewust van nieuwe mogelijkheden. Het vertonen van succesvol gedrag heeft een sneeuwbal effect zowel binnen als buiten het team en zal tot meer succes leiden. Teamcoachen levert energie en synergie op 1 + 1 = 3.

Het dessert: evenementen
Een goed diner dient goed te worden afgesloten, met een luchtig doch krachtig toetje. Wij organiseren een kick-down of afsluitend evenement om uw organisatieverandering feestelijk af te ronden. We vieren daarmee de nieuwe manier van werken, de nieuwe processen en de veranderende organisatiecultuur. Compleet, op maat en volledig verzorgd met onder andere mogelijkheden als regietheater, razende reporters, JA-artiesten, live JA! Journaal en meer.

Ook zo’n trek? Onze keuken staat open voor kookcreatie!